Woordenboek

In de hulpverlening worden er nogal wat vaktermen gebruikt. Daarnaast is de wetgever ook niet altijd even duidelijk. Vraag je je af wat een term uit de pleegzorg betekent? Zoek hem hieronder op.

Mis je een woord? Mail het naar Pleegzorg Nederland.

Aanwijzing
Bestandspleegzorg
Bijplaatsing
Blokkaderecht
Crisisopvang
Dagpleegzorg
Gecertificeerde Instelling
Gezag
Gezinsvoogd
Hulpverleningsplan
Hulpverleningsvariant
Kinderbeschermingsmaatregel
Kinderrechter
Langdurige pleegzorg
Maatschappelijk werker
Netwerkpleegzorg
Observatiediagnostiek
Opvoedingsvariant
Ondertoezichtstelling (OTS)
Pleegoudervoogd
Pleegzorgorganisatie
Pleegzorgbegeleider
POR
Raad voor de Kinderbescherming
Therapeutische pleegzorg
Toegang tot jeugdhulp
Vakantiepleegzorg
Voogd
Voogdij
Weekendpleegzorg