Organisaties van en voor pleegouders

Er zijn diverse organisaties van en voor pleegouders, voor ondersteuning en belangbehartiging. Sommige organisaties werken regionaal, anderen voor een specifieke doelgroep.

AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Volgens de Jeugdwet heeft iedereen die te maken heeft met jeugdhulp recht op ondersteuning van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dat geldt voor ieder kind, iedere jongere en iedere ouder of verzorger. Dus ook voor u als pleegouder.
De ondersteuning van een vertrouwenspersoon is gratis. Kijk voor meer informatie op www.akj.nl, bijvoorbeeld de meest gestelde vragen van pleegouders aan de vertrouwenspersonen.

Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP)

De NVP is een organisatie van en voor pleegouders met de volgende taken:

  • belangenbehartiging
  • pleitbezorging
  • onderlinge ondersteuning
  • informatieverschaffing
  • organiseren van koffieochtenden en gespreksgroepen
  • De NVP

Pleegwijze( r )

Ondersteuning en belangenbehartiging door en voor pleegouders in Noord Nederland
Pleegwijzer

Pleegoudersupport

Pleegoudersupport is van en voor Pleegouders in Zeeland.
Pleegoudersupport Zeeland

Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN)

SBPN heeft tot doel om grootouders die hun kleinkinderen opvoeden te informeren, met elkaar in contact te laten treden en uit de kast te laten komen.
Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland

LOPOR (Landelijk Overleg Pleegouderraden)

Een vrijwilligersorganisatie die landelijk de belangen behartigt van pleegouders via de aangesloten pleegouderraden.
Email: [email protected]