Wie zorgt voor mijn kind?

Pleegouders zijn bereid om kinderen van een ander op te vangen. Maar niet iedereen kan zomaar pleegouder worden. Pleeggezinnen worden zorgvuldig geselecteerd en voorbereid en krijgen deskundige begeleiding.

De zorg voor je kind

Wie jouw kind opvangt, hangt af van zijn behoefte. Voor sommige kinderen is het goed om in een gezin met kinderen te wonen. Anderen vragen veel aandacht of hebben ernstige gedragsproblemen. Voor hen kan een gezin zonder kinderen juist beter zijn. Zo krijgt elk kind de pleegzorg die bij hem past.

Bekende of onbekende pleegouders?

Eerst kijkt jeugdzorg binnen je familie of kennissenkring naar geschikte pleegouders. Zijn die er niet, dan gaan we op zoek naar pleegouders die zich bij een instelling voor pleegzorg hebben ingeschreven. Uiteraard kijken wij daarbij zorgvuldig naar welk gezin geschikt is voor de opvang van je kind.