Zo word je pleegouder

Rijk of arm, samenwonend of alleen, hetero of homo, iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat telt is dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden. Toch zijn er wel enkele voorwaarden:

  • Je bent minimaal 21 jaar
  • Je kunt een stabiele leefsituatie bieden
  • Je krijgt een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming (de pleegzorgorganisatie vraagt deze verklaring – na toestemming – aan).

Het stappenplan

Vraag het informatiepakket aan.

Als je belangstelling hebt voor het pleegouderschap, kun je het informatiepakket aanvragen.

Bezoek een informatieavond.

In het informatiepakket staat vermeld wanneer er bij jou in de buurt informatieavonden worden georganiseerd. Na het bijwonen van zo'n avond kun je afwegen of je je aanmeldt als aspirant-pleegouder.

Volg het introductieprogramma.

Na de aanmelding volg je een programma met een groep en vinden er bij jou thuis een aantal persoonlijke gesprekken plaats. Aan de hand daarvan weet je of je inderdaad pleegouder wilt worden en kan de instelling voor pleegzorg inschatten of je daarvoor geschikt bent. Daarbij hanteren ze 6 criteria.

Neem de beslissing

Wil je pleegouder worden en zijn er geen bezwaren, dan beland je in het bestand van beschikbare pleegouders.

Wacht op de match.

Het is wachten op de juiste match. Voor alle duidelijkheid: er wordt geen kind bij een wachtend beschikbaar gezin gezocht, maar omgekeerd!

Wanneer is iemand geschikt als pleegouder?

Een instelling voor pleegzorg maakt gebruik van de onderstaande zes criteria:

1. Openheid en duidelijkheid in het contact
2. Samenwerken als team en het delen van ouderschap
3. Kinderen helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen
4. Kinderen helpen hun gedrag te veranderen zonder hen pijn te doen
5. Het inschatten van de uitwerking die het pleegouderschap op de eigen situatie heeft
6. Veiligheid: pleegouders bieden een pleegkind een veilige leefomgeving

Pleegouder worden, een zorgvuldige voorbereiding

De keuze om pleegouder te worden, is een ingrijpende stap. Over de werkwijze bij de voorbereiding en screening zijn landelijk afspraken gemaakt. Download hier een PDF met meer informatie over deze afspraken.

Netwerkpleegzorg - opvang bij bekenden

Het hierboven beschreven voorbereidings- en selectieprogramma geldt voor mensen die een onbekend pleegkind in hun gezin willen opnemen. Daarnaast neemt in Nederland de 'netwerkpleegzorg' sterk toe, dat wil zeggen de plaatsing van pleegkinderen bij familie of bekenden (onderwijzer, buren, ouders van vriendje). Meer dan eenderde van de pleegkinderen in Nederland woont bij bekenden. Ook een netwerkpleeggezin volgt een voorbereidingstraject.