Wet- en regelgeving

Hier vind je een overzicht van de Wet op de Jeugdzorg en de Wet Verbetering positie pleegouders.

De Wet op de jeugdzorg in grote lijnen
de Wet Verbetering positie pleegouders op hoofdlijnen

Regeling pleegzorg 2013

De Regeling pleegzorg 2013 is onderdeel van de Wet op de Jeugdzorg. Hierin is een aantal onderdelen van de Wet verbetering positie pleegouders nader uitgewerkt. De Regeling schrijft voor dat pleegzorg wordt geboden op basis van een pleegcontract tussen de pleegouders en de instelling voor pleegzorg. In twee bijlagen bij de regeling zijn de eisen opgenomen, die aan de pleegcontracten worden gesteld. Artikel 3 van de regeling regelt de informatievoorziening aan pleegouders.

Regeling pleegvergoeding 2014

Met in gang van 1 juli 2013 is er een aparte Regeling Pleegvergoeding waarin de basisbedragen, toeslagen en indexering van de pleegvergoeding worden geregeld.
“(external)Bekijk de de Regeling Pleegvergoeding 2014.

Brochure

Het ministerie van VWS heeft een brochure voor pleegouders uitgegeven, getiteld ‘Verbetering positie pleegouders, wat betekent dat voor u?‘. Hierin worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht.

Financiële paragraaf

Eerder trok het ministerie van VWS de financiële paragraaf uit het wetsvoorstel in, waarmee een verhoging van de pleegvergoeding moest worden gerealiseerd. Op 27 november 2012 werd door de Eerste Kamer een motie aangenomen waardoor VWS voor
1 maart 2013 een nieuwe regeling ter verbetering van de pleegvergoeding aan het parlement moet voorleggen. Deze motie werd op 4 december 2012 door de indiener echter aangehouden.

Ontdek de pleegouder in jezelf
Beantwoord 10 vragen en ontdek wat je voor een pleegkind kunt betekenen.