Pleegzorg of adoptie?

Pleegzorg en adoptie zijn twee manieren om een kind van een ander voor korte of langere tijd een veilig thuis te bieden.

De belangrijkste verschillen tussen pleegzorg en adoptie zijn:

Tijdelijk – voor altijd

Pleegzorg is in principe tijdelijk, het doel is om kinderen terug te plaatsen bij de ouders. Hoe lang een pleegkind in een pleeggezin blijft, varieert van enkele dagen tot jaren. Een adoptiekind blijft altijd deel uitmaken van het adoptiegezin.

In ons hart geboren, met liefde ontvangen. Wij zijn heel blij en dankbaar dat wij voor dit meisje mogen zorgen Interview van de maand maart 2009

Beperkte – volledige zeggenschap

Bij adoptie wordt het kind juridisch een eigen kind. Het krijgt de achternaam van de adoptieouders. Pleegouders hebben geen zeggenschap over hun pleegkind en belangrijke beslissingen worden in overleg genomen. Een pleegkind houdt in principe de achternaam van de eigen ouders.

Ouders dichtbij – op afstand

De meeste pleegkinderen houden contact met hun ouders, ook al wonen ze bij pleegouders. Dat betekent dat ouders in het pleeggezin op bezoek komen of dat het kind soms bij de ouders op bezoek gaat of er logeert. Bij adoptie heeft het kind meestal geen contact met de biologische ouders.

Begeleiding – alleen opvoeden

Pleegouders voeden een kind niet alleen op. Een pleegzorgbegeleider ondersteunt hen. Adoptieouders zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de opvoeding. Er is wel adoptiespecifieke ondersteuning beschikbaar.

Kan altijd – tot 46 jaar

Iedereen tussen de 21 en 46 jaar kan adoptieouder worden. Aan pleegouder worden is geen maximumleeftijd verbonden. Wel moeten pleegouders minimaal 21 jaar zijn.
Het bieden van een veilige en stabiele leefsituatie is in beide gevallen een voorwaarde.

Kosteloos – kosten

Aan adoptie zijn kosten verbonden: in de voorbereiding ongeveer €1.595 en de bemiddeling en reis- en verblijfkosten bedragen tussen de €7.500 en €35.000. Pleegouder worden kost niets. Voor de verzorging en opvoeding krijgen pleegouders een vergoeding.

Bestel de folder

Bestel de brochure: "Zorgen voor een kind van een ander"

Deze brochure biedt informatie over adoptie en pleegzorg: wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen?

Bestel

Pleegzorg Nederland zoekt supergewone pleegouders

Lees meer