Lezen over pleegzorg

Wij hebben een aantal boeken en tijdschrift geselecteerd die pleegouders meer informatie geven over pleegzorg.

Boeken

Hoe Lizzy over hechting leerde – Een voorlichtingsboekje voor kinderen over hechting

Monique Scheres (2017)
In gesprek gaan met kinderen over hechting is niet altijd gemakkelijk. Dit is een boekje voor hulpverleners om samen met het kind te lezen of voor te lezen. In het verhaal komt Lizzy het lieveheersbeestje andere diertjes tegen in het bos, die allemaal op een andere manier gehecht zijn aan hun ouder. Op deze manier leert het kind over de verschillende hechtingsstijlen en kun je in gesprek raken over de hechtingsstijl van het kind zelf.
Meer informatie en bestellen:
https://voorlichtingsboekjehechting.jimdo.com/

Hier woon ik.

Nieske Selles-ten Brinke (2017)
Dit boek is een samenleesboek over pleegzorg waarin de persoonlijke beleving van pleegkinderen centraal staat.
Het helpt kinderen te praten over pleegzorg; over gevoelens die daarbij horen als onzekerheid, verdriet, opluchting, blijdschap twijfel, spanning en het verlangen naar een thuis. Dit geïllustreerde gebonden boek richt zich op kinderen vanaf 7 jaar en verschijnt bij uitgeverij Ark Media. Het is tot stand gekomen dankzij een nauwe samenwerking met Pleegzorg Nederland en middels een subsidie van stichting Kinderpostzegels.
Verkrijgbaar in de boekhandel.

Jíj boft dat je mij hebt – Openhartige gesprekken over pleegzorg

Actueel boek voor (potentiële) pleegouders
Marga Baas en Anja Breijer
Lenthe Publishers, Amsterdam 2015
ISBN 978-90-75458-75-6
Marga Baas en Anja Breijer herschreven en actualiseerden hun boek Jíj boft dat je mij hebt! uit 2011. Hun nieuwste editie is een bloemlezing van ervaringen van onder anderen pleegouders, pleegkinderen, een voogd en een kinderrechter. De auteurs willen daarmee vooroordelen en misverstanden over pleegzorg uit de weg ruimen en Nederlanders de ‘pleegouder in zichzelf’ laten ontdekken: er is namelijk dringend behoefte aan nieuwe pleegouders.
In Jíj boft dat je mij hebt! komen alle betrokkenen aan het woord. Met goede en slechte ervaringen, tips en ontroerende en grappige anekdotes. ‘Elk verhaal toont aan hoe belangrijk het is dat er pleegouders zijn’, zegt Marga. ‘En dat het soms moeilijk is, maar ontzettend dankbaar. Wie het pleegouderschap overweegt, moet dit boek zeker lezen.’

De cirkel van verbinding

Renée Wolfs
Uitgeverij Aspekt(Aspekt, 2014. ISBN-13: 978-94-6153294-7
Inhoud: Wolfs heeft de ‘Cirkel van verbinding’ speciaal ontwikkeld voor geadopteerden en voor pleegkinderen. In de cirkel van verbinding staan zeven basiselementen centraal: het lichaam, het hoofd, het hart, de omgeving, het verleden, het heden en de toekomst. In het boek wordt ingegaan op de (verschillende) ervaringen van geadopteerden en pleegkinderen. Veel pleegkinderen rouwen al in de kindertijd om het contact dat er wel of niet is. Pleegkinderen worden tijdens de ontmoetingen met hun ouders vaak geconfronteerd met verliesgevoelens van henzelf en van hun ouders.
Meer informatie en weblog auteur.

Ik noem je bij je naam -Verhalen over opvoeden en loslaten door een pleegouder.

Gerda Kruiger
Uitgeverij Profiel, 2013
ISBN-109052945543
ISBN-139789052945545
Inhoud: Opvoeden is vallen en opstaan. Gerda Kruiger is al jaren pleegmoeder in hart en nieren. In de loop der jaren heeft zij, samen met haar man, veel kinderen een thuis in haar gezin gegeven. Een liefdevol vasthouden en dan weer loslaten.
De columns van Gerda zijn bijeengebracht in deze publicatie. De verhalen geven een openhartige inkijk in de praktijk waar alle (pleeg)ouders mee te maken hebben. Het beschrijft de dagelijkse problemen, de valkuilen maar ook de charme van het opvoeden van kinderen.

Pleegkinderen – Opvoeding, begeleiding en zorg

Anne Maaskant, Anouk Reinders
Lannoo Campus, 2013()
EAN: 9789401411639
Inhoud: In het boek maken voorbeelden, tips en adviezen vanuit de dagelijkse praktijk duidelijk hoe (aanstaande) pleegouders, hulpverleners en leerkrachten met pleegkinderen kunnen omgaan. Het beantwoordt vragen als: met welke problemen krijgen pleegkinderen en hun pleegouders vaak te maken? Wat betekent het voor de ouders bij wie een kind uit huis geplaatst is? En wat betekent het voor het betrokken kind?

Het meisje met het omgekeerde magneetje

Pleegmoeders Linda en Cornelie
Inhoud: Dit prentenboek is voor kinderen van ca. 3 tot 6 jaar en hun (pleeg)ouders. Dit boekje maakt het onderwerp hechting bespreekbaar voor jonge (pleeg)kinderen.
Het boekje is hier te downloaden. (NB: dit boekje werd uitgegeven in een beperkte oplage door de auteurs en gedistributeerd en is niet te bestellen via Pleegzorg Nederland, noch via de boekhandel.)

In huis en hart, interviews met pleegouders

Tim de Jong
Van Gorcum, Assen 2011
Inhoud: Interviews met pleegouders over alle aspecten van het pleegouderschap, met persoonlijke verhalen over de leuke en lastige kanten van pleegzorg, de dilemma’s, de teleurstellingen en de successen.

Een blauwe plek op je ziel

Frieda Flens-Meijer
Inmerc, Utrecht/Antwerpen 2010
Inhoud: Frida Flens-Meijer schreef een dagboek voor haar pleegdochter als herinnering aan haar eerste levensjaren. Het dagboek is verweven in dit boek, dat een realistisch beeld geeft van de pleegzorgpraktijk. De pleegdochter is inmiddels door het pleeggezin geadopteerd.

Pleegouderschap in de praktijk – Werkboek voor de pleegouder

Gerda Doelman
Uitgeverij Nelissen 2009
Inhoud: dit boek gaat in op de vele kanten van het pleegouderschap. Een pleegouder is in de eerste plaats een ouder-opvoeder, geen hulpverlener. Toch kunnen zich situaties voordoen, waarin je meer moet doen dan 'gewoon opvoeden’. Dit boek is bedoeld om inzicht in het pleegouderschap te vergroten.

Crisiskinderen, dagboek van een opvangmoeder

Roos Haasse
Uitgeverij balans, Amsterdam 2008
Inhoud: Roos Haasse werd als baby pleegkind en besloot toen ze volwassen was om zelf pleegmoeder te worden. Samen met haar man ving ze meer dan 100 kinderen op die om allerlei redenen uit huis werden geplaatst. Ze schrijft vanuit de praktijk en met grote liefde over de kinderen.

Pleegouders – Zeven gesprekken over pleegzorg

Pleegoudersupport Zeeland (Ed.)
Pleegoudersupport Zeeland
Inhoud: dit boek werd geschreven in opdracht van de Stichting Pleegoudersupport Zeeland omdat Jeugdzorg en Pleegzorg regelmatig negatief in het nieuws komen. Ook het woord pleegouder wordt niet altijd correct toegepast in de media. Dat heeft zijn weerslag op de beeldvorming over Pleegzorg. Dit boek wil iets doen aan die negatieve beeldvorming.

Paraplu voor Pleegouders in de juridische praktijk

Mariska Kramer
SWP, Amsterdam 2005
ISBN 90 6665 647 6
Inhoud: Juridische facetten van pleegzorg, uitgelegd in gewone mensentaal en voorzien van praktijkvoorbeelden.

Pleegzorg, jeugdzorg voor het kind

P.M. van den Bergh & A.M. Weterings
Utrecht: Agiel, 2007
ISBN 978-90-77834-36-7
Inhoud: dit boek biedt de wetenschappelijke onderbouwing van de ‘Beleidsvisie Kind in de pleegzorg’. Vanuit het perspectief van de hechtingstheorie worden het belang van het kind in de jeugdzorg, de ontwikkeling van pleegkinderen en de betekenis van ouders en oudercontacten uitgewerkt. Het boek eindigt met overwegingen voor hulpverleningsbeleid in de jeugd- en pleegzorg.

(Pleeg) kinderen en vreemd gedrag!?

Martine F. Delfos (red.), Nelleke Visscher
Uitgeverij SWP, Amsterdam 2013 (2e herziene druk)
ISBN 978 9088 5010 50
Inhoud: Nelleke Visscher, oud-hoofdredacteur Mobiel tijdschrift voor de pleegzorg, en Martine F. Delfos, psycholoog, vroegen vooraanstaande Nederlandse deskundigen hun licht te laten schijnen op verschillende gedragsproblemen. Angst, loyaliteit, adoptie, afstemmingsonrust, gehechtheid, rouwen, seksueel misbruik, ADHD, borderline, depressie, pesten, autisme en sociale onhandigheid worden beschreven en in de context geplaatst van het pleegkind. Naast het verhaal van de deskundige is er het verhaal van een (pleeg)ouder over het betreffende onderwerp. Daardoor ontstaat een genuanceerd beeld van verschillende problemen en hun impact op (pleeg)gezinnen.

'Ze zijn er gewoon voor mij’ Pleegkinderen over de pleegzorg

WESP BV. Voorhout 1998
ISBN 90-76027-09-9
Bestelwijze: Schriftelijk of telefonisch te bestellen bij Bureau WESP, Componistenlaan 55a, 2215 SN Voorhout, Tel: 0252-21852
Inhoud: Welke ervaringen doet een kind op als het in een pleeggezin terechtkomt? Wat vinden pleegkinderen belangrijk? Waar letten kinderen in pleeggezinnen op als zij 'de’ pleegzorg beoordelen? Zijn er verschillen tussen groepen kinderen en de manier waarop zij de verschillende soorten pleegzorg waarderen? Deze en andere vragen komen aan de orde in een tweeledig onderzoeksproject dat is uitgevoerd in de periode 1996 – 1998.

Tijdschriften

BIJ ONS

BIJ ONS (voorheen Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg) is een onafhankelijk tijdschrift voor pleeggezinnen en gezinshuizen. Kiezen voor pleegzorg is een ingrijpende beslissing. BIJ ONS rust aanstaande pleegouders en gezinshuisouders toe met informatie om tot een goed besluit te komen. Daarnaast biedt het tijdschrift ondersteuning en deskundigheidsbevordering aan mensen die dagelijks een thuis bieden aan kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. BIJ ONS verschijnt jaarlijks vier keer per jaar op papier en twee keer online.

Kennismakingsabonnement BIJ ONS
Denkt u erover om een thuis te bieden aan een pleegkind? In samenwerking met de Stichting Kinderpostzegels Nederland biedt BIJ ONS een gratis kennismakingsabonnement aan. BIJ ONS verschijnt in één pakket met de WAT?!, het tijdschrift voor en door jongeren met een ander thuis. U krijgt beide tijdschriften dan een half jaar gratis, twee keer op papier en één keer online.