Over pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Zeven dagen in de week of af en toe een weekend of vakantie. Dat hangt af van wat het beste is voor het kind.

Een kind wordt niet zomaar uit huis geplaatst. Als het thuis echt ...

lees verder

Pleegzorg en adoptie zijn twee manieren om een kind van een ander ...

leer het verschil

Het uitgangspunt van pleegzorg is dat een kind weer terugkeert bij zijn ...

lees meer

Als een kind in zijn omgeving pleegouders vindt, noemen wij dat 'netwerkpleegzorg'. ...

lees meer

Rijk of arm, samenwonend of alleen, hetero of homo, iedereen kan in ...

alles over het traject

Heeft u een vraag over pleegzorg? Hier vindt u op veel vragen ...

lees meer

Hier vind je informatie over de Jeugdwet (per 2015).

lees meer

Wij hebben een aantal boeken en tijdschrift geselecteerd die pleegouders meer informatie ...

lees meer

Een selectie uit de vakliteratuur.

lees meer

Deze factsheet is samengesteld op basis van de cijfers die zijn aangeleverd ...

lees meer

De vouwkaart 'Het verhaal van pleegzorg' (2013) geeft weer wat pleegzorg is ...

lees meer