Wat is een pleegkind?

Hoe wordt een kind een pleegkind? En zijn pleegkinderen anders dan andere kinderen? In zijn algemeenheid kan je zeggen dat pleegkinderen vaak veel hebben meegemaakt en dat heeft zeker impact op het kind.

Hoe word je pleegkind?

Als er problemen zijn in een gezin, wordt er eerst gekeken of deze thuis opgelost kunnen worden. Op het moment dat anderen de zorg voor het kind overnemen van de ouders, wordt een kind een pleegkind. Soms gebeurt dat doordat ouders zelf hulp inroepen, van bekenden of bij het wijkteam of het centrum voor Jeugd en Gezin, en soms doordat de Kinderrechter ingrijpt en het kind uit huis plaatst.

Wat voor kind is een pleegkind?

Pleegkinderen zijn jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar. Het zijn gewone kinderen, met dit verschil dat ze vaak veel hebben meegemaakt en tekort zijn gekomen. Sommigen hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte of hebben leer- of gedragsproblemen.

Is een pleegkind een probleemkind?

Elk kind is anders. Dat geldt ook voor pleegkinderen. Wel hebben alle pleegkinderen een afscheid achter de rug. Soms hebben ze ook al afscheid moeten nemen van hun (school)vrienden. Mede hierdoor komen hechtings- en loyaliteitsproblemen veelvuldig voor. Maar voor alles zijn pleegkinderen kinderen, die naar school gaan, buitenspelen en soms lekker dwars pubergedrag vertonen. Gelukkig wel!

Kijk voor meer informatie over hechtings- of loyaliteitsproblemen en over het veel voorkomende FAS (Foetaal Alcohol Syndroom)op:
www.hechtingsstoornis.com/news.php
www.basictrust.com
www.fasstichting.nl
Het prentenboekje 'Het meisje met het omgekeerde magneetje’ van pleegmoeders Linda en Cornelie maakt het onderwerp hechtingsstoornis bespreekbaar voor jongere (pleeg)kinderen (3/6 jr). Download het boekje hier.

Pleegzorg Nederland zoekt supergewone pleegouders

Lees meer