Het verhaal van pleegkinderen

Pleegkinderen zijn jongens en meisjes die veel hebben meegemaakt en daardoor veel tekort zijn gekomen. Een uithuisplaatsing kan zorgen voor aandacht, rust en stabiliteit, maar is voor ieder kind ingrijpend.

Is pleegzorg de oplossing?

Is een uithuisplaatsing wel de beste oplossing voor het kind? En wat is de meest geschikte plek voor het kind: een pleeggezin of een leefgroep? De gemeente is verantwoordelijk voor de beslissing of jeugdhulp nodig is en of pleegzorg de beste oplossing is. Vervolgens zoekt de pleegzorgorganisatie een geschikt pleeggezin.

In de Jeugdwet is vastgelegd dat een kind in het geval van een uithuisplaatsing, indien mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van het kind.

Moeilijke tijd

Net als alle kinderen zorgen pleegkinderen af en toe voor moeilijkheden, sommigen zelfs voor veel moeilijkheden. Meer dan andere kinderen kunnen pleegkinderen opstandig zijn of juist in zichzelf gekeerd. Zij hebben een vervelende tijd meegemaakt: ze zijn gescheiden van hun ouders, vriendjes en bekenden en komen terecht in een vreemde omgeving. Soms moeten ze door de verhuizing zelfs van school veranderen.

Verstoorde ontwikkeling

De meeste pleegkinderen hebben zich niet ontwikkeld zoals andere kinderen; vrijwel alle pleegkinderen hebben te weinig opvoedkundige aandacht gekregen. In sommige opzichten zijn ze daardoor ver achter bij hun leeftijdgenoten. In andere opzichten hebben zij soms meer meegemaakt dan volwassenen van middelbare leeftijd – zeker de pleegkinderen die mishandeld of seksueel misbruikt zijn.

Ontmoet enkele pleegkinderen

Yasmin
Eliaa
Joffrey
Pedro en Jon
Iris
Kimberley
Raymond
Samira

Pleegzorg Nederland zoekt supergewone pleegouders

Lees meer