10Plus pleegkinderen

Er is een groot tekort aan pleegouders voor jongens en meisjes in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Help jij een pleegkind de pubertijd door?

Ontmoet een zestal 10plus pleegkinderen
Om een idee te geven over welke kinderen in de leeftijd vanaf 10 jaar we het hebben, geven we hier een paar voorbeelden van pleegkinderen voor wie we het afgelopen jaar een pleeggezin zochten.

Ajay (12)
Chantal (15)
Marijn (14)
Ana (10)
Tamara (16)
Nasser (13)

Pleegzorg Nederland zoekt supergewone pleegouders

Lees meer