Versterken van de kracht van pleegouders

Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen werken samen aan het programma Versterken van de kracht van pleegouders. Pleegouders zijn de vrijwillige spil in de complexe zorg voor pleegkinderen. Steeds vaker worden kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen opgevangen in pleeggezinnen. De zorg voor een deel van deze kinderen wordt steeds intensiever. Dit vraagt om goede toerusting van pleegouders, zodat zij hun pleegouderschap zo goed mogelijk kunnen vervullen en kunnen volhouden.


Resultaten
Dit programma, dat loopt tot en met juni 2019, draagt bij aan:

 • Het vergroten van de kennis en vaardigheden van pleegouders;
 • De kwaliteit van de opvoeding in en het leven van pleeggezinnen;
 • Het slagen van pleegzorgplaatsingen (en dus het voorkomen van breakdown van plaatsingen);
 • De duurzame inzet van pleegouders (het tegengaan van uitval van pleegouders en langer verbinden aan pleegouderschap);
 • Het samen leren (samenwerking, versterking van en verbinding tussen alle partijen die betrokken zijn bij een pleegzorgplaatsing).

Versterken van de kracht van pleegouders door leren en je ontwikkelen een vanzelfsprekend onderdeel te maken van het pleegouderschap

Vijf ontwikkellijnen
In het programma wordt gewerkt aan projecten en activiteiten die zijn ondergebracht in vijf ontwikkellijnen:
1. De winkel voor pleegouders
Een inhoudelijk onderbouwd en compleet leer- en ontwikkelassortiment voor pleegouders, dat bestaat uit traditionele en eigentijdse (leer)vormen.
2. De werkplaats voor nieuwe inhoud en leervormen
Meer variatie in het aanbod, door vernieuwing van het inhoudelijke aanbod en door de ontwikkeling van innovatieve leervormen.
3. De etalage voor het totale aanbod
Een goed bekend, toegankelijk overzicht van het landelijke leer- en ontwikkelaanbod, vanuit een centraal (digitaal) punt.
4. De doe-het-zelvers: pleegouders in regie
Pleegouders staan zelf aan het roer in de ontwikkeling van hun pleegouderrol en de professionals ondersteunen hen hierbij.
5. De duurzame organisatie en financiering
De organisatie en financiering van het leeraanbod zijn geborgd, op basis van een overeenkomst met pleegzorgaanbieders en in samenwerking met gemeenten en andere partijen en programma’s.

Klik hier voor de afbeelding van de 5 ontwikkellijnen.

Ontwikkelgroepen
Per ontwikkellijn worden een of meerdere ontwikkelgroepen samengesteld van mensen die aan de slag gaan met de uitvoering van projecten en activiteiten. Dit zijn pleegouders, medewerkers van pleegzorgaanbieders en anderen die hun bijdrage willen leveren. Wil jij ook een bijdrage leveren aan het realiseren van deze plannen? Je bijdrage kan groter of kleiner zijn, dat stemmen we af met jou. Laat het ons weten door te mailen naar: [email protected]

Het programma Versterken van de kracht van pleegouders is tot stand gekomen met financiering van het ministerie van VWS. Het programma maakt onderdeel uit van het Actieplan Pleegzorg. De VNG is partner van dit programma en maakt deel uit van de stuurgroep.

Uitvoeringsplan
Meer informatie over de strategische hoofdlijnen van dit programma en de uitwerking van de activiteiten staan in het uitvoeringsplan.

Overig nieuws

 1. Gratis kennismakingsabonnement pleegzorgtijdschriften BIJ ONS en WAT?! 8 februari 2018
 2. Zomerkamp 2018 voor jongeren in pleegzorg 10 januari 2018
 3. Ben jij pleegkind geweest en boven de 18 jaar? 22 december 2017
 4. Pleegkind en ouder niet langer verplicht tot fiscaal partnerschap 20 december 2017
 5. Symposium 1-12-2017: 'Perspectief op Pleegzorg' 16 november 2017
 6. Versterken van de kracht van pleegouders 10 november 2017
 7. Start Week van de Pleegzorg - 'Hallo Nederland' 2 november 2017
 8. 'Ik kreeg een kind te leen' 1 november 2017
 9. 3500 Nieuwe pleegouders gezocht 1 november 2017
 10. Vooraankondiging WEEK VAN DE PLEEGZORG van 1 t/m 8 november 2017 20 oktober 2017
Bekijk het nieuwsarchief

Nieuwtjes als eerste in de bus?

Laat je e-mail adres achter en we sturen je een bericht als er nieuws wordt geplaatst op de website.

E-mail
Vul je e-mail adres in