Handreiking voor gemeenten: ‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen’

Kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien. Dat is de opdracht die de Jeugdwet aan gemeenten geeft. Om hen te helpen die opdracht te vertalen naar beleid, publiceert Jeugdzorg Nederland nu samen met de VNG, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut een handreiking 'Ruimte voor Jeugdhulp in gezinsvormen'.

Ontwikkelpunten
De Handreiking ‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen’. geeft richting aan de hand van vijf ontwikkelpunten die tot stand kwamen in samenspraak met gemeenten en stakeholders:

 • Neem met elkaar verantwoordelijkheid en bepaal het parcours.
 • Creëer ontwikkelruimte en werk samen aan innovatie.
 • Verbind informele sociale steun met jeugdhulp in gezinsvormen.
 • Zorg voor een sterke ondersteuningsstructuur en doe wat werkt.
 • Zorg voor eenvoud en duidelijkheid in regels en financiën.

Een denkkader is onderdeel van de Handreiking en biedt belangrijke achtergrondinformatie over jeugdhulp in gezinsvormen voor de beleidsvorming een inhoudelijke verdieping op het thema.

Gemeenten en de Jeugdwet
De wetgever heeft gemeenten de opdracht gegeven om ervoor zorg te dragen dat kinderen ‘zo thuis mogelijk kunnen opgroeien’. Werkelijke transformatie van de jeugdhulp – in het belang van deze kinderen – betekent meer gebruikmaken van het potentieel van de lokale gemeenschap en de daarin aanwezige sociale steun. Dat is de kracht van jeugdhulp in gezinsvormen.

Het traject ‘jeugdhulp in gezinsvormen’
In het najaar 2016 is het traject ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ gestart. In dit traject werken VNG, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen. Het traject maakt deel uit van het Actieplan Pleegzorg dat onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van VWS wordt opgesteld. Momenteel worden de plannen voor fase twee van het project verder geconcretiseerd: wat hebben gemeenten nodig om de kennis in de handreiking ook echt in hun beleid en praktijk toe te passen?

Overig nieuws

 1. Onderzoek naar financiële aspecten van pleegzorg 26 maart 2018
 2. Versterken van de kracht van pleegouders 13 maart 2018
 3. Inge Vandeweege lanceert eerste boek speciaal voor pleegouders 12 maart 2018
 4. Minister verkent voorwaarden verlengde pleegzorg tot 21 jaar als standaard 22 februari 2018
 5. Gratis kennismakingsabonnement pleegzorgtijdschriften BIJ ONS en WAT?! 8 februari 2018
 6. Zomerkamp 2018 voor jongeren in pleegzorg 10 januari 2018
 7. Ben jij pleegkind geweest en boven de 18 jaar? 22 december 2017
 8. Pleegkind en ouder niet langer verplicht tot fiscaal partnerschap 20 december 2017
 9. Symposium 1-12-2017: 'Perspectief op Pleegzorg' 16 november 2017
 10. Versterken van de kracht van pleegouders 10 november 2017
Bekijk het nieuwsarchief

Nieuwtjes als eerste in de bus?

Laat je e-mail adres achter en we sturen je een bericht als er nieuws wordt geplaatst op de website.

E-mail
Vul je e-mail adres in