Terug naar de interviews

Wie komt er op voor Lianne en haar pleegouders?

Toegevoegd op : 2 maart 2018

Wie komt er op voor Lianne en haar pleegouders? Dat vroeg Adri Hage, scheidend voorzitter van de Pleegouderraad zich af toen er bij hen thuis een gesprek was met een gezinsvoogd, begeleider pleegzorg, moeder en meer mensen die betrokken waren bij dit meisje. Er werd al een half uur gepraat maar de naam van Lianne was nog niet gevallen… . Ondertussen vroegen haar pleegouders zich af hoe al deze mensen moesten samenwerken. Een aantal jaren later werd Adri lid van de Pleegouderraad (POR) en na twee jaar voorzitter. Zo kon hij niet alleen opkomen voor de belangen van Lianne maar ook voor de belangen van alle pleegouders.

Wat eraan voorafging
Adri en Anneke hebben in de afgelopen 10 jaar ongeveer 25 kinderen voor korte of langere tijd opgevangen. ‘De voorbereidingscursus bood hen een goede basis’, zegt Adri. Maar de praktijk is altijd anders en bovendien weerbarstig. Daarom zijn Adrie en Anneke actief in de pleegouder-contactgroep in hun buurt. Zeker in het begin komt er zoveel op pleegouders af. Bovendien ben je meer dan 100% gemotiveerd en wilt dus alles doen in het belang van het kind. Voor je het weet ga je dan over je eigen grenzen heen. Een klankbord van mensen met dezelfde ervaring is dan heel belangrijk. Daarom is Adri blij dat de pleegzorgorganisatie inmiddels gestart is met pleegouderbuddy’s. Zo kunnen beginnende pleegouders ‘sparren’ met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Dit is, naast uiteraard goede professionele begeleiding, essentieel om je als pleegouder staande te houden, is de ervaring van Adri en Anneke.

De Pleegouderraad doet ertoe!
Als Adri terug kijkt ziet hij dat er een aantal dingen bereikt zijn: het belang van verlengde pleegzorg voor jongeren boven de 18 staat nu ook bij de pleegzorgorganisatie op de kaart. Scholing en training voor pleegouders zijn zo belangrijk, dat Adri het wel verplicht zou willen stellen. Als je ziet dat de kinderen die geplaatst worden bij pleegouders steeds ingewikkelder gedrag laten zien, dan zijn goede trainingen voor pleegouders van groot belang. Verplicht stellen is er niet van gekomen, maar Adri is wel heel blij met de mogelijkheden van de onlinetraining die nu aan pleegouders wordt geboden. Pleegouders kunnen dan in de eigen tijd hun kennis over hechtingsproblemen of het omgaan met ouders bijspijkeren. Bezwaren als geen tijd of geen oppas vallen dan weg. Verder is de Pleegouderraad actief betrokken bij de financiële wegwijzer voor pleegouders. Hierin zijn de bijzondere kosten waar de pleegouders een beroep op kunnen doen opgenomen.
De Pleegouderraad houdt een vinger aan de pols daar waar het om de belangen van de pleegouders binnen de organisatie gaat. ‘We kijken kritisch mee en zijn de spreekbuis van alle pleegouders richting de directie’, zegt Adri. Zijn ervaring is dat er goed geluisterd wordt en het kritische geluid op prijs wordt gesteld door de directie.

De toekomst van de Pleegouderraad
Gelukkig is er genoeg belangstelling voor de vacatures in de Pleegouderraad. Ook is er al een nieuwe voorzitter benoemd. Adri vertrekt dus met een gerust hart. Om de achterban nog beter te vertegenwoordigen had Adri graag een ‘schaduw-POR’ ingesteld. Mensen die niet actief mee vergaderen maar op de achtergrond meedenken of meelezen en ook de signalen van andere pleegouders opvangen en doorgeven. Dit is een tip die Adri graag meegeeft aan zijn opvolger.


Terug naar de interviews