Terug naar de interviews

Twee pleegvaders

Toegevoegd op : 1 maart 2011

Pleegzorg kent veel verschillende gezinssamenstellingen. Twee Friese pleegvaders, Riemer en Sjoerd, willen graag een warm en veilig thuis bieden aan een kind.

De start
Het was in 2000 nog niet mogelijk om als twee mannen een kind te adopteren. Sjoerd: “Ik stelde aan Riemer voor om het traject van pleegzorg in te stappen.” Riemer: “Dat zag ik zeker zitten, maar dan wilde ik wel gaan voor langdurige pleegzorg.” Na de training voor aspirant pleegouders en een gezinsonderzoek werden al snel drie zusjes gematcht van 5, 6 en 11 jaar. Sjoerd: “De oudste twee gingen na een jaar weer bij hun moeder wonen, de plaatsing van het jongste meisje eindigde na vier jaar. Dit vonden we best moeilijk, het werd ons heel duidelijk dat het bieden van pleegzorg echt tijdelijk is.”

Twee mannen
Riemer en Sjoerd hebben nu twee pleegkinderen. Een pleegzoon van 11 jaar en een pleegdochter van 14 jaar. “Onze pleegzoon woont al acht jaar bij ons en onze pleegdochter nu vijf jaar.” Sjoerd heeft ook een 'eigen’ zoon die regelmatig in het gezin logeert. Sjoerd en Riemer hebben geen negatieve ervaringen binnen pleegzorg vanwege het feit dat zij twee mannen zijn. Hulpverleners en ouders van de pleegkinderen hebben hier nooit moeilijk over gedaan. Pleegzorg heeft hen één keer benaderd voor een Islamitisch kindje. Dit kindje had een geheim adres nodig vanwege veel agressie in de thuissituatie. Riemer: “We hebben ons toen afgevraagd of in dit geval een plaatsing bij ons wel zo verstandig was. De plaatsing is toen niet doorgegaan.”

Geen concurrentie
Soms is het 'handig’ dat je als twee pleegvaders geen 'concurrentie’ hebt met de moeder. Het kind hoeft niet te kiezen tussen twee moeders en komt minder snel in een loyaliteitsconflict. “Als een van de kinderen 'papa’ roept krijgen ze altijd wel reactie van een van ons”, vertelt Riemer lachend. “Voor de pleegkinderen is het gewoon om op te groeien bij twee pleegvaders. We zijn daar heel open over in ons gezin en dat geldt ook voor het dorp waar we wonen.”

Genieten
Riemer werkt als remedial teacher op de basisschool. Hij kent daardoor veel kinderen die ook wel bij hen thuis komen spelen. Sjoerd: “We zijn op vakantie geweest met mijn zus, zwager en hun kinderen. Toen we op een terrasje zaten met de kinderen zagen we de mensen kijken… drie vaders, één moeder en een aantal kinderen. Hoe zit dat eigenlijk? We hebben daar veel lol over met elkaar.”
Riemer en Sjoerd zijn nog altijd blij met hun keuze van tien jaar geleden om pleegzorg te gaan bieden. “We genieten ervan om de kinderen te zien opgroeien en ontwikkelen. We hadden het niet willen missen!”


Terug naar de interviews