Terug naar de interviews

Pleegzorg verrijkt je leven, ook voor mensen met een kleine beurs

Toegevoegd op : 1 juni 2011

*Uit een onderzoek wat in Drenthe is gehouden onder 800 mensen kwamen een aantal belangrijke zaken naar voren. Een van de beelden die er bij deze geënquêteerde leefden was dat een tekort aan inkomen misschien wel het voorgenomen pleegouderschap in de weg zou kunnen staan. Om eens te kijken of een ervaren pleegouder zich hierin herkent, had ondertekende een gesprek met ervaren pleegouders: de familie van A. Dit gesprek ging dus over geld, maar ook over de manier waarop het leven van pleegouders mogelijk wordt verrijkt door het pleegouderschap.*

Extra kosten bij de start
De familie van A heeft het idee dat iedereen, financieel gesproken, een pleegkind zou kunnen opvangen. Geld met betrekking tot de pleegzorg is voor hun nog nooit van belang geweest. Zij wilden graag af en toe eens iets meer doen dan alleen geven voor een goed doel, zij wilden ook daadwerkelijk iets doen.
Geld speelt vanuit deze motivatie geen rol. Pas veel later zijn zij er eigenlijk achter gekomen dat er voor een aantal zaken, die wel geld kostten, vaak wel een potje was. Alhoewel dat wel steeds minder wordt…..
Door de jaren heen hebben zij ook gemerkt dat pleegkinderen vaak met helemaal niets komen. In het begin ben je daarom vaak best even wat geld kwijt. Maar omdat je ook een, leeftijdsafhankelijke pleegzorgvergoeding krijgt is dat wellicht in zo’n geval niet helemaal voldoende in het begin maar het trekt na een periode wel weer recht.

Vooraf laten adviseren
Het is de familie van A opgevallen hoe snel mensen je te hulp schieten met allerlei spulletjes, met name als je aan crisispleegzorg doet. Bovendien heeft Yorneo Pleegzorg in Drenthe zelf ook een depot met allerlei spullen voor kinderen, zoals badjes, fietsen, zitjes, kinderwagens, kleding, spelletjes etc.
De familie van A gaat verder: “Wel moet je realiseren dat je een pleegkind niet te veel wil verwennen. Je maakt misschien het pleegkind helemaal niet blij met nieuwe spullen. Vaak zien zij zelf de waarde er ook niet goed van in. Bovendien als je de oude spullen vervangt voor nieuwe, neem je het pleegkind ook wellicht zijn herinneringen en de geur af. Voorzichtig dus. Je moet het wat makkelijk nemen.
Zij adviseren aspirant-pleegouders zich wel goed te laten adviseren over wie wat betaalt. Zodat je niet achter voor een nare verassing komt te staan.

Trots
Pleegzorg heeft naar de mening van de familie A wel degelijk hun leven verrijkt.
Met name hun eigen kinderen hebben geleerd om niet te snel te oordelen of hebben geleerd te incasseren en te delen. Allemaal mooie eigenschappen die passen bij de voor de familie A belangrijke waarden in het leven. Ze zijn dan ook vreselijk trots op hun kinderen.

Grenzen schuiven
Als ouders zelf hebben zij ook veel geleerd, bijvoorbeeld kunnen spelen met opvoedingsvaardigheden, creatief zijn, grenzen stellen en niet te snel oordelen.
Ook hebben ze zich zelf af en toe verbaasd door te schuiven met hun eigen grenzen , hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Als voorbeeld hiervan noemt mijnheer A dat er een tijdje een gehandicapt kindje bij hen is geweest. Als het gaat om het verzorgen van dit kindje hebben ze dingen gedaan die ze van te voren niet hadden kunnen bedenken dat ze dat met zo veel overgave zouden kunnen doen.

Relatie versterkt
Een ander belangrijk aspect wat de pleegzorg heeft teweeggebracht is dat de relatie van de heer en mevrouw A sterker is geworden. Door de pleegzorg praten de heer en mevrouw A veel met elkaar. Soms om zaken op een lijn te krijgen, maar soms ook omdat bepaalde zaken lastig te begrijpen zijn. Op deze manier kunnen zij hun gevoelens bij elkaar kwijt. De familie A noemt als voorbeeld een bezoekregeling die niet door kan gaan omdat de ouders niet komen, waardoor het pleegkind van slag is.
Een ander voorbeeld van het rijkere gevoel wat pleegzorg bij hun heeft teweeggebracht is het omgaan met dilemma’s. Als bijvoorbeeld noemen ze dat zij het onbegrijpelijk vinden hoe mensen op elkaar kunnen reageren. Zo hebben ze om de drie weken een donker jongetje bij hen te logeren. Dit jongetje is door leeftijdsgenoten in het dorp gepest door zijn huidskleur. Het laatste weekend hadden ze een aantal argumenten om tegen elkaar te zeggen, “we doen er nu even niets mee”. Nu het plan is dat dit jongetje vaker bij hen komt hebben ze een aantal zaken bedacht om hier toch anders mee op te gaan. het omgaan met deze dilemma’s is voor de heer en mevrouw A een uitdaging.
Daarnaast heeft de pleegzorg de familie A gebracht dat zij trots zijn op de ontwikkeling van hun pleegzoon. Om dit trotse gevoel soms even te bevestigen kloppen de heer en mevrouw A elkaar soms even op de schouder.

Bredere blik
Mevrouw A vertelt dat ze ook een bredere blik hebben gekregen. Wat ze nu veel meer doen dan in het verleden is zoeken naar de achtergronden. Ze proberen te verklaren waarom mensen (pleegkinderen) bepaald gedrag laten zien. De redenatie is dat als je het kunt verklaren, je het beter begrijpt en er dan ook beter naar kunt handelen. Dit dwingt hun ook te nuanceren en hun houding naar deze mensen (pleekinderen) uit te kunnen leggen en te kunnen beargumenteren,.
Het geeft ze bovendien een “rijk” gevoel, omdat ze zich goed realiseren dat niet iedereen aandacht en liefde krijgt en dat het gezin A dit wel probeert te geven aan elkaar en naar de pleegkinderen. Hier kun je erg blij van worden.
Dit blije gevoel is iets wat duidelijk bij de fam. A past. Ze zijn blij dat ze iets voor een ander kunnen doen, terwijl ze tegelijkertijd veel over hun eigen situatie leren.

Waar vindt je dat…………….?


Terug naar de interviews