Terug naar de interviews

Pleegzorg, het kan erbij?!

Toegevoegd op : 1 september 2015

Jouke en Ingrid hebben sinds een jaar pleegdochter Melissa in huis. Melissa is 8 jaar en zit in groep vier van de basisschool. Jouke is via zijn werk in het onderwijs verder geïnteresseerd geraakt in het pleegouderschap maar dacht niet aan de eisen te kunnen voldoen vanwege hun drukke gezinsleven, werk en hobby’s. Dit bleek echter geen probleem te zijn.

Onderzoek

Jouke werkt als leerkracht op het VMBO en zag in de praktijk nog al eens wat kinderen die bij pleegouders woonden. Hij zag ook dat de problematiek van deze kinderen soms best fors kon zijn. Daardoor kreeg hij steeds meer respect voor pleegouders die deze kinderen in hun gezinnen opnemen. Ingrid had al eerder van pleegzorg gehoord via een collega van haar werk, die tijdelijk een puber opving. “Toen ik dit op een avond eens met Ingrid besprak, gaf zij aan wel te willen onderzoeken of dit ook voor ons passend zou kunnen zijn.”

“Hobby’s”
Tijdens het voorbereidingstraject voor het pleegouderschap werd duidelijk dat pleegzorg veel van je vraagt. Daardoor bleef de vraag bestaan of zij wel voldoende konden. Tijdens een gesprek met de trainer kwamen Ingrid en Jouke echter tot een hele andere conclusie. De trainer gaf aan dat het hebben van andere “hobby’s”, zoals in ons geval een sociaal netwerk dat aandacht vraagt, vooral een positief effect kon hebben.

Jouke ziet nu dat het hebben van een groot sociaal netwerk en andere hobby’s er meestal toe bijdraagt dat niet de volledige focus alleen maar op het pleegkind ligt. Het zorgt voor relativering wat soms heel erg nodig is binnen de pleegzorg. Daarnaast is het hebben van een groot netwerk ook heel helpend omdat vrienden met bepaalde thema’s kunnen meedenken en de ontspanning je energiebalans goed op peil houdt.

Andere bezigheden
“Melissa heeft geen opvoeders die voortdurend met haar bezig zijn. We hebben ook andere bezigheden. En stiekem denken wij dat ze dat ook heerlijk vindt. Ze heeft zelf af en toe nog een drukker schema met afspraken, sporten en chillen. Daarnaast heeft zij regelmatig bezoek van haar ouders en grootouders. Dus voor zowel haar als voor ons geldt: “Pleegzorg, het kan er bij!”


Terug naar de interviews