Terug naar de interviews

Kinderen met FAS (Foetaal Alcohol Syndroom): dubbel kwetsbaar

Toegevoegd op : 5 januari 2015

Naast haar pleegouderschap spant Roos Haase zich al jaren dagelijks in om meer aandacht voor FAS (Foetaal Alcohol Syndroom) te vragen en om kinderen en ouders voor te lichten over het gevaar van alcohol. Ze heeft de Stichting Warme Jas opgericht en het boek ‘Crisiskinderen’ geschreven.

Van pleegkind naar pleegmoeder
Roos is zelf een pleegkind geweest. Ze was net geboren, twee uur oud, toen ze naar een pleeggezin werd gebracht. Helaas is haar jeugd geen fijne periode geweest. Roos miste veiligheid, liefde en koestering. Roos vertelt dat de tijd toen anders was: ‘In die tijd was er nog geen pleegzorgbegeleiding. Ik kon aan niemand iets kwijt en dacht dat ze me toch niet zouden geloven. Nu wordt er beter naar pleegkinderen geluisterd.’ Door die ervaringen wilde Roos het anders doen. Als tienjarig meisje wist ze al dat ze pleegmoeder wilde worden.
‘Als klein meisje wist ik al dat ik anders was dan andere kinderen. Ik dacht dat er iets mis was met me en had het gevoel dat iedereen naar me keek. Het leek alsof ik een stempel op mijn voorhoofd had. Mijn hele leven heb ik daar een vervelend gevoel aan overgehouden. Voor dit gevoel heb ik mijn eigen pleegkinderen altijd proberen te beschermen. Mijn drijfveer is dat ze op een dag hun neus in de lucht zullen steken en durven zeggen:’Ik mag er zijn.’

Honderd pleegkinderen
Roos is inmiddels 45 jaar getrouwd en heeft met haar man drie kinderen en zes kleinkinderen. Al 35 jaar lang heeft ze met plezier in totaal bijna 100 (crisis)pleegkinderen opgevangen. Volgens Roos hebben de meeste kinderen verslaafde of minderbegaafde ouders. ‘Ze dragen een zware rugzak mee en met een beetje pech hebben ze er een leven lang last van. Als ze hier aankomen zijn ze vaak totaal ontredderd en heel stilletjes. Het duurt soms heel lang voordat je een beetje vooruitgang ziet.’ Roos geniet van het feit dat ze de kinderen ziet opbloeien.

Melatonine tekort
Zestien jaar geleden kreeg Roos een tweejarig jongetje in huis. Ze zag direct dat het een andere peuter was dan dat zij gewend was. Hij sliep niet. Volgens de huisarts had hij een Melatonine tekort. Toen hij medicijnen kreeg om dit tekort aan te vullen, kon het kind ineens wel gapen en weer slapen. Dit was de eerste keer dat Roos werd geconfronteerd met FAS, de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap.
Roos vertelt dat kinderen met FAS vaak geen glazuur op hun tandjes hebben. De kinderen zijn stuurloos. Ze kunnen oorzaak en gevolg moeilijk vaststellen. Volgens Roos zijn deze kinderen dubbel kwetsbaar. De hechting is verstoord en het gedrag is vaak veel jonger, dan dat er qua leeftijd van ze verwacht wordt.

Als pleegmoeder is het niet gemakkelijk deze kinderen op te voeden. ‘Je kan de hele dag achter ze aanlopen. Je moet continue alert zijn. Hun geweten is slecht ontwikkeld. Maar als deze kinderen in je hart zitten, dan wil je ook dat ze gelukkige mensen worden. Het zijn wel heel bijzonder leuke kinderen, en dat zeg ik ook tegen ze.’
Het is belangrijk om FAS zo snel mogelijk te herkennen om hier in de opvoeding rekening mee te kunnen houden en het kind de benodigde zorg te geven.

Stofje waakzaamheid
Roos maakt zich zorgen over het feit dat deze ‘belaste’ kinderen in de toekomst te gemakkelijk het ‘alcoholcircuit’ ingaan. Ze worden verslaafd geboren. Ze krijgen volgens haar bij de geboorte een stofje ‘waakzaamheid’ mee. Volgens Roos gaan de kinderen op zoek naar dat stofje en dan komen ze vaak uit bij alcohol en drugs, omdat ze dat nog kennen vanuit hun lijf. Als ze die stoffen gevonden hebben, krijgen ze rust. En dan komen ze er niet zomaar vanaf.

Voorlichting aan jongeren en (toekomstige) ouders
Roos geeft jongeren en (toekomstige) ouders voorlichting: ‘Drink geen druppel tijdens de zwangerschap. De lever van het ongeboren kind kan de alcohol niet filteren.’

Stichting Warme Jas


Terug naar de interviews