Terug naar de interviews

Het pleegouderschap is een verrijking

Toegevoegd op : 24 december 2009

Richard en Kees zijn sinds zes weken de pleegouders van Tim een jongen van zes jaar oud. Nadat zij de training van Horizon, de pleezorginstelling in Zuid-Holland, hadden afgerond werden zij na enkele weken al gebeld door de medewerkers van bemiddeling. Na kort beraad wilden ze graag verder. Tim en zij bleken een uitstekende match.

Roze wolk
Richard en Kees hebben de vijf trainingsavonden zinvol gevonden. “We werden wel van onze roze wolk afgeschopt”, vertelt Richard. “De onderwerpen hebben ons iedere keer aan het denken gezet. De roze wolk verdween, maar de drive tot het pleegouderschap bleef. De training was gelukkig ook een bevestiging van hetgeen we wilden, namelijk pleegouders zijn”.

Eigen familie trekt altijd
Richard en Kees hebben met Tim kennisgemaakt in het crisispleeggezin waar hij verbleef. Kees merkte bij de eerste ontmoeting al een duidelijke klik. Deze klik is gebleven en er is sprake van een zeer goede match. Ook de moeder van Tim en zijn oma zijn tevreden met de pleegvaders. Dit is voor Tim zichtbaar van groot belang. “Zijn eigen familie trekt altijd, hij straalt als hij zijn oma of moeder spreekt”.

Hechting
De onderwerpen 'hechting en oudercontacten’ zijn Richard en Kees het meest bijgebleven. Zij zien het belang van goede contacten met het gezin van herkomst en ervaren dit nu bij Tim met zijn moeder en oma. Tim heeft erg veel behoefte aan bevestiging en duidelijkheid. Er is ter bevordering van een goede start preventief Video Interactie Begeleiding ingezet, hetgeen door een hiervoor opgeleide pleegzorgwerker van Horizon, wordt begeleid.
Richard en Kees leren hierdoor veel over het begrip 'hechting en hechten’.

Niet vanzelfsprekend
Richard en Kees maken af en toe mee dat mensen vragen stellen over hun pleegouderschap en zelfs verbaasd zijn. Zo vroeg een vrouw bij het schoolhek: “Komen jullie daarvoor in aanmerking?”
Het is nog niet vanzelfsprekend voor mensen dat homoseksuele stellen zich als pleegouder kunnen aanmelden. Het pleegouder zijn is volgens Kees een “verrijking”. Richard vult aan dat het helpen opgroeien van Tim hun leven compleet heeft gemaakt.


Terug naar de interviews