Terug naar de interviews

Een kind het laatste zetje naar zelfstandigheid geven

Toegevoegd op : 1 mei 2013

Ellen is sinds een aantal maanden de pleegmoeder van Iris (17). Toen Ellen van haar dochter hoorde dat Iris waarschijnlijk in een groep zou moeten wonen, voordat zij naar een kamertrainingscentrum zou gaan, besloot zij die overbrugging te bieden.

Spanning
Ellen is een alleenstaande ouder van dochter Roos. Iris is een klasgenoot van Roos en samen doen zij dit jaar eindexamen VWO. Iris woonde bij een netwerkpleeggezin in de buurt. Toen deze pleegouders scheidden, leverde de situatie voor Iris te veel spanning op. Iris was al ingeschreven voor het kamertrainingscentrum, maar er was een wachttijd van een aantal maanden. Vanwege deze wachttijd had Iris een overbruggingsplek nodig. Roos vond het vreselijk voor Iris als zij een aantal maanden in een leefgroep zou moeten wonen, mogelijk in een andere plaats. Ze vroeg haar moeder Iris op te vangen.

Examenjaar
“Ik heb niet lang hoeven nadenken toen Roos mij de vraag stelde om Iris een aantal maanden op te vangen. Ik had het vreselijk gevonden als zij in haar examenjaar mogelijk een andere plek zou moeten vinden. Daarnaast was het voor mij heel overzichtelijk, een periode van een aantal maanden. Er is een duidelijke afbakening waardoor je niet echt gaat opvoeden, maar wel begeleiding biedt.”
Ellen was erg verbaasd, toen zij van de pleegzorgbegeleider hoorde, dat er weinig pleegouders zijn die voor een puber willen zorgen. Het was voor haar, als alleenstaande ouder, heel erg duidelijk. “Een puber kan zich verwoorden en heeft, in dit geval, een zetje nodig naar zelfstandigheid. Een kleiner kind voor onbepaalde tijd opvoeden, lijkt me veel ingewikkelder.”

Eigen dingen
“Iris en Roos delen veel dingen, maar behouden hun eigen hobby’s en vrienden. Nu Iris langere tijd bij ons is, laten zij elkaar in veel dingen vrij. Maar ze kunnen ook lol hebben met elkaar en erop uit gaan. Ik vind het belangrijk dat zij beiden hun eigen dingen blijven doen. Ze moeten niet het gevoel hebben elkaar mee te moeten nemen, of alles samen te moeten doen. Na een aantal weken verliep dat al op een natuurlijke wijze.”

Zelfstandigheid
“Iris heeft warmte en aandacht nodig, maar ook rust en de ruimte om haar zelfstandigheid vorm te geven. Daarnaast ben ik heel praktisch met haar bezig, zoals het uitzoeken van de ziektekostenverzekering en de financiële vraagstukken. Wanneer zij binnen het kamertrainingscentrum woont, mag Iris met vragen bij ons blijven komen. Ik hoop dat wij voor haar dan als een ondersteunend gezin kunnen blijven fungeren.”

Sturend
Het is voor mensen die zich oriënteren op pleegzorg vaak niet het eerste wat in hen opkomt, het zorgen voor pubers of oudere kinderen. Gelukkig zijn er steeds meer aspirant-pleegouders die hiervoor open staan en hun mogelijkheden in het voorbereidingsprogramma willen onderzoeken. Het helpen van kinderen naar zelfstandigheid met een meer sturende dan opvoedende taak, geeft mensen het gevoel werkelijk iets te kunnen toevoegen. Deze kinderen vallen vaak tussen wal en schip, maar hebben de warmte van een gezin nog zo nodig voordat zij de eerste stappen naar zelfstandigheid gaan zetten.


Terug naar de interviews