Terug naar de dagboeken

Stop Dokter Corrie

Toegevoegd op : 10 december 2013 in het dagboek van Pleegvader Maarten

De feestmaand is begonnen, 2014 komt eraan. Tijd om terug te blikken. Ik ga wat zaken uit het voorbije jaar met u doornemen. Althans, voor zover ze iets te maken hebben met (pleeg-)kinderen en opvoeding. Zaken waaraan ik me dood heb geërgerd. Deze week: De actie 'Stop Dokter Corrie'.

Mocht u even iets gemist hebben: Dokter Corrie is een door de actrice Martine Sandifort gespeelde fictieve arts, die wekelijks in het Schooltv-weekjournaal op een humoristische en zeer directe wijze over seksualiteit-gerelateerde zaken vertelt. En geheel in de lijn van het toenemend religieus gedram in ons land is een groep ouders daar tegen. De belangrijkste bezwaren: “Seksuele voorlichting is geen taak voor het onderwijs maar voor de ouders.” En: “ De manier waarop Dokter Corrie te werk gaat strookt niet met onze opvoedingsideeën.”
Nou, seksuele voorlichting is mede een taak van de (pleeg-)ouders, akkoord. Méde, want het staat namelijk in de Kerndoelen van het Basisonderwijs. Scholen zijn dus verplicht er aandacht aan te schenken. En niet alleen aan voorlichting, maar ook aan seksuele diversiteit. En dan komen we op het tweede argument van de tegenstanders. Want wie op hun websites kijkt ontdekt al gauw een pijnpunt: homoseksualiteit. Dokter Corrie beweert dat dat normaal is. Hetgeen blijkbaar niet strookt met de opvoedingsideeën van religieus Nederland. Je zult maar (pleeg-)kind zijn in een dergelijk milieu en ontdekken dat je op hetzelfde geslacht valt. Dan ben je toch mooi genaaid, om het maar eens op het niveau van Dokter Corrie te formuleren.

Het meest dubieuze argument van de activisten: “Ze dringt een eenzijdige visie op seksualiteit op.” Yeah right. Dus als je vanuit je levensovertuiging kinderen inprent dat homoseksualiteit niet normaal is (wat overigens tegen de Grondwet indruist) is dat níet eenzijdig? Eerlijk gezegd stemt mij dit vrij somber.
Ik weet uit ervaring dat veel leerkrachten zich generen als het om lessen seksualiteit gaat. En ik ben eerlijk gezegd een beetje bezorgd dat dat voor veel religieuze (pleeg-)ouders niet anders zal zijn. Op verschillende websites is te lezen dat ze vinden dat hun (basisschool-)kinderen “hier nog helemaal niet aan toe zijn”.
Rest nog de vraag of die kinderen dat zelf óók vinden. Of doen mening en beleving van kinderen er in dit geval niet toe? Dat zou dan ook nog indruisen tegen de Rechten van het Kind.

Beste anti-Dokter-Corrie-activisten. Ik heb wat vragen.
Weet u zeker dat als (pleeg)-kinderen niet geconfronteerd worden met het onderwerp seksualiteit, ze er dan ook niet nieuwsgierig naar zullen zijn of worden?
Weet u zeker dat uw kinderen opvattingen over seksualiteit (bijvoorbeeld die van Dokter Corrie) klakkeloos zullen aannemen als de enige waarheid?
Weet u zeker dat het een goed idee is lessen te censureren? En uw kinderen af te schermen voor andere opvattingen dan de uwe?
Weet u zeker dat God het een prima idee vindt als uw homoseksuele kind zijn geaardheid moet verzwijgen en aldus zichzelf niet mag zijn?
Weet u tenslotte heel zeker dat uw dochter niet ongewenst zwanger zal raken door het ontbreken van voorlichting en openheid? Zoals in dat godvrezende land aan de andere kant van de oceaan, waar het percentage tienerzwangerschappen 3,5 is, ruim zeven keer zo hoog als hier?

Als u dit allemaal heel erg zeker weet, teken dan vooral die petitie.

Viel er trouwens nog wat te lachen in dit religieuze drama? Ja hoor. Of Dokter Corrie leuk is maakt ieder voor zich uit. Veel kinderen vinden haar 'supergrappig’. Maar ze legt het wat mij betreft af tegen een klunzige SGP-woordvoerder die in het journaal zijn antipathie tegen het programma tracht te verwoorden: “ Op die manier zou ik het nooit met mijn kinderen willen doen.” Oeps…

Volgende keer: Zwarte Piet, stoeien voor een proefwerk, en de Nederlandse Vereniging tot Bevordering van Comazuipen.

Maarten


Terug naar de dagboeken