Het verhaal achter de animatie ‘Dit is pleegzorg’

Afgelopen jaar heb ik met mijn bedrijf Studio Eenvoud een promotionele animatie voor Pleegzorg Nederland mogen maken. Dit was een van mijn speerpunten voor 2016. En waarom ik dat zo graag wilde? Dat is een heel persoonlijk verhaal.

Rusteloos
Het was ergens in 2014. Ik was samen met mijn vriend op bezoek bij mijn ouders en het was opvallend stil in huis. Het voelde onwennig. Mijn beide broers woonden inmiddels ook al een tijdje op zichzelf en je merkte dat mijn ouders er rusteloos onder waren. Ze konden hun draai niet echt vinden en eigenlijk wilden ze die draai ook helemaal niet vinden. Ze wilden de gezellige drukte terug in huis. Dat was voor hen stap om zich op te geven voor het introductieprogramma van pleegzorg.

Enorm hart
Ze hadden al vaker over pleegkinderen nagedacht maar nog nooit eerder stappen hiertoe ondernomen. Mijn vader heeft een groot deel van zijn jeugd niet thuis kunnen wonen en wilde iets terug kunnen doen voor kinderen in een vergelijkbare situatie. Mijn moeder kun je omschrijven als een echte moeder met een enorm hart. Die moet gewoon iets hebben om voor te zorgen.

Indruk en respect
Mijn persoonlijke drijfveer om iets voor pleegzorg te kunnen doen, ontstond toen ik met mijn ouders meeging naar de zogenaamde netwerkavond van het pleegoudervoorbereidingsprogramma. Daar werden we meegenomen in de verhalen van een pleegbroer, pleegzus, een pleegmoeder, een pleegkind en in het verhaal van een ‘echte’ ouder wiens kind uit huis werd geplaatst. De emoties in de ogen van de vertellers in combinatie met de hun verhalen maakten zoveel indruk op me en maakten dat ik heel veel respect voor pleegzorgouders/pleeggezinnen kreeg. Ik wilde dit als animatiefilmmaker dan ook graag uitdragen.

Geen seconde spijt
Dit gevoel is alleen maar sterker geworden toen in februari 2015 Susi (9) en Jayden (7) bij mijn ouders voor de deur stonden. Twee weken later volgde hun kleine zusje Aya (2) ook. Inmiddels zijn we twee jaar verder en is het duidelijk dat de kinderen zullen blijven. Volgens mijn ouders is het pleegouderschap lang niet altijd even makkelijk, maar hebben ze nog geen seconde spijt gehad van hun beslissing.
En wij, als eigen kinderen? Wij vinden het heerlijk dat de gezellige drukte die er altijd is geweest weer terug is in ons ouderlijk huis.

Dit verhaal is geschreven door Jessie Berkeveld van Studio Eenvoud. Zij heeft de animatie ‘Dit is pleegzorg’ gemaakt in opdracht van Pleegzorg Nederland.